EKOfola

Neoddělitelná víčka neminou ani naše nápoje

28.03. 2024

Na základě rozhodnutí Evropské unie musí od července 2024 všichni výrobci povinně uvádět na trh nápoje opatřené neodnímatelným uzávěrem. Pokud by došlo k nedodržení legislativní povinnosti, mohli by výrobci čelit vysokým pokutám od státu.

Neoddělitelná víčka neminou ani naše nápoje

Rok a půl testování a hledání ideálních řešení, jak co nejméně narušit spotřebitelský komfort. Takovou cestu máme za sebou a pomalu do trhu vypouštíme první nápoje od Kofoly s neoddělitelnými víčky.

„Novou povinnost nám, výrobcům, předurčila nová směrnice Evropské unie a nařídil zákon č. 244/2022 Sb., který doplnil českou legislativu o obalech. Cílem zavedení nového opatření byla snaha o snížení plastového odpadu v přírodě a zvýšení recyklace všech plastových komponent nápojových obalů,“ vysvětluje David Sommer, manažer udržitelnosti v Kofole.

Jak už ale opakovaně upozorňovali odborníci a nedávno například i Asociace výrobců nealkoholických nápojů (AVNN) na Slovensku, pevně připojené uzávěry se neukazují zrovna jako vhodné řešení. „Ve skutečnosti budou mít pevně připojená víčka vedlejší environmentální a ekonomické následky,“ uvedla Lucia Morvai, výkonná ředitelka AVNN.

Návrh směrnice o neodnímatelných víčkách vytvoří podle odborné studie PwC od 50 000 do 200 000 tun dalšího plastu navíc při výrobě, od 58 do 381 milionů kilogramů dalších emisí CO2 a ekonomický dopad v hodnotě aspoň 2,7 miliardy eur. Pro určitě typy technologií, jako je například aseptické plnění, které umožňuje vyrábět nápoje bez konzervantů, bude navíc zavedení neoddělitelných víček technologicky komplikované.

„Nové typy neoddělitelných uzávěrů zavádíme postupně od letošního jara na vybraných produktech v Česku a na Slovensku. Snažili jsme se vybrat taková řešení, která co nejméně naruší spotřebitelský komfort, ale i výrobní proces ve všech našich výrobních závodech,“ vysvětluje Markéta Ryšková, projektová manažerka a dodává: „Klasická víčka se mohou v regálech objevit i po červenci 2024, půjde však již jen o doprodej dříve vyrobených zásob.“

Evropské nařízení o jednorázových plastech (Single Use Plastics) je platné od roku 2019 a výrobcům ukládá povinnost uvádět na trh nápoje s neodnímatelnými uzávěry od 1. července 2024. Výrobci, kteří nedodrží legislativní povinnost pro připevněná víčka k lahví, mohou být státem sankcionováni.

„V Kofole se ale snažíme být otevření všem novým cestám a věříme, že i v této inovaci najdeme výhody nebo nové příležitosti. Dlouhodobě udržitelnou a smysluplnou cestu vidíme ale spíš v zavedení cirkulárních principů při nakládání s obaly. Jsme přesvědčeni, že zvýšení míry sběru a recyklace plastových lahví, včetně jejich uzávěrů dosáhneme spíše prostřednictvím zálohových systémů,“ doplňuje Markéta Ryšková.

Jak ukazuje aktuální zkušenosti na Slovensku nebo v dalších 14 evropských zemích, jen díky zálohovým systémům jsme schopni dosáhnout více než 90% sběru PET lahví a plechovek a maximální míry znovuzpracování materiálu, který v současné chvíli zbytečně končí na skládkách či ve spalovně.

Diskuze nad zavedením zálohového systému i v Česku vrcholí a my věříme, že již brzy budou naše obaly znovupoužity na výrobu nových obalů. Vláda již představila první návrh zavedení zálohového systému v Česku, který by měl jít po ukončení připomínkového řízení na schvalování do Poslanecké sněmovny.

Držte palce!